Totaal aantal bezoekers

zondag 11 november 2012

Informatierondwandeling Groot Onderhoud Kocherbos

Boom met buizerdnest, deze en de omringende bomen worden natuurlijk gespaard!
Vanmiddag om 13.00 was de informatierondwandeling waarbij initiatiefnemer Lodewijk van Kemenade uitleg gaf bij zijn plannen voor groot onderhoud in het Kocherbos. We hebben er al over kunnen lezen in het Vechtjournaal, Gooi en Eemlander en op de informatiepagina van de Gemeente.

In het kort komt het neer op het kappen van lariksen en douglassparren ten gunste van inheemse soorten als eiken en beuken die nu in de verdrukking zijn komen te staan. De naaldbomen zijn na de oorlog door staatsbosbeheer aangeplant nadat bewoners in de oorlog veel bomen als brandhout hadden gekapt. Het bos is van oorsprong een loofbos.Tientallen eiken zijn al dood gegaan. 

Als je goed kijkt zie je dat vrijwel alleen naaldbomen zijn gemarkeerd die loofbomen in hun voortbestaan bedreigen. Er is een sterfteplek met wortelzwam waardoor tientallen naaldbomen al dood zijn gegaan, deze worden gedeeltelijk gekapt en getopt. 

Verder is het bos nogal overwoekerd door Amerikaanse vogelkers, die het door zijn snelle groei wint van de inheemse boomsoorten die ecologisch gezien veel interessanter zijn voor ons milieu.
De naaldbomen met 3 groene stippen worden deze winter(als het droog genoeg wordt om het zware materieel zonder al te veel insporing door het bos te laten rijden) of september volgend jaar gekapt en afgevoerd.
De bomen met nesten van roofvogels en eekhoorns zijn geinventariseerd en worden vanzelfsprekend gespaard.
Er zijn al 2 vrijwilligerswerkmiddagen geweest waarbij honderden Amerikaanse vogelkersjes zijn verwijderd. Het is de bedoeling dat er komende jaren een paar keer gewerkt gaat worden in het bos. 

Men kan zich hiervoor opgeven op kocherbosvrijwilligbeheer@gmail.com 
Zoete kers krijgt een kans door de kap en toppen van de naaldbomen.

Deze kleine beuk krijgt ook meer licht.Prachtig licht op de loofbomen aan de rand van het naaldbomen gedeelte.

Dode eik tussen de naaldbomen.

Spechten, boomklevers en boomkruipers vinden veel voedsel in dode bomen, deze blijven dan ook allemaal staan.

Interessante schimmelculturen rondom spechtengaten in een dode boom

                            De lariksen kleuren goud en verliezen in de herfst ook hun naalden


 Deze kleine beuk gaat het redden omdat de Amerikaanse vogelkers erachter gaat verdwijnen(zie groene markering)


Deze bomen met groene band zijn dood en worden verwijderd omdat ze te dicht bij het pad staan.


Bomen met oranje T worden getopt, boven 6 meter afgezaagd en het onderste deel blijft staan voor insecten, spechten en vleermuizen.

Op 2 vrijwilligersmiddagen zijn honderden Amerikaanse vogelkersen verwijderd, een exotische boom die zeer invasief is.
Uitleg bij een stukje waar Amerikaanse vogelkers verwijderd is en waar al veel interessante inheemse bomen en struiken groeien, oa zwarte els, beuk, esdoorn, taxus, hulst, framboos, deze soorten krijgen nu meer kans.


Napraten in het loofbomengedeelte in het prachtige herfstlicht.


Geen opmerkingen: