Totaal aantal bezoekers

zaterdag 20 juli 2013

Ecologisch bermbeheer in Muiderberg

De eerste grote maaironde van het buitengebied van Muiderberg is achter de rug... 

We hebben op verschillende plekken op de Zuidpolderweg, Naardervaart, Naarderstraatweg, Goog en Meerkade bijzondere en soms beschermde planten en stroken van de berm gemarkeerd.

Afgelopen jaar overleg gehad met Rijkswaterstaat, ecologen van Waternet en Natuurmonumenten en diverse malen met de gemeente en aannemer over hoe de berm op een kostenefficiente manier op een meer plant en diervriendelijke manier onderhouden zou kunnen worden.


Bermen vormen 4% van het totale landoppervlak van Nederland, meer dan alle natuurgebieden bij elkaar. Weilanden zijn saaie monoculturen geworden waar nauwelijks een plant of dier kan overleven. Er wordt ook in Muiderberg flink met gif gespoten door particulieren.
Bermen zijn een soort mini ecologische verbindingszones.
Meer bloemen geeft meer insecten, geeft meer vogels, geeft een hogere ecologische waarde door meer biodiversiteit.

Boeken aangeschaft, veel informatie ingewonnen en een stuk wijzer geworden...
In het kort komt het hier op neer:

Wil je een mooi bloeiende berm met veel soorten bloemen dan moet er vrij laat voor het eerst gemaaid worden, rond eind juni/begin juli. De meeste bloemen hebben dan zaad kunnen maken en laten vallen en de insecten hebben de nectar van de bloemen kunnen oogsten, de bloemen kunnen bevruchten en hun eitjes kunnen leggen.
Na het maaien moet het maaisel afgevoerd worden, daarmee maak je de bodem schraler en dat is beter voor de bloeiende soorten die je graag terugziet.
Iedere grondsoort,vochtigheid en beheermethode heeft z'n eigen karakteristieke begroeiing.

Ecologisch gezien zou het ideaal zijn in het buitengebied 2 keer per jaar te maaien, rond eind juni en rond half september. Maaisel afvoeren, liefst niet met een maaizuig combinatie omdat die alle insecten, zaden en kikkers etc ook meezuigt, maar pas na een paar dagen zodat het maaisel wat ingedroogd is waardoor het goedkoper afgevoerd kan worden, de zaden hebben kunnen rijpen en afvallen en eventuele dieren hebben kunnen wegkomen.

Slootschonen zou moeten gebeuren in een droge periode in de herfst zodat de berm niet kapotgereden wordt en het slootmaaisel zou ook afgevoerd moeten worden, op een aantal plaatsen gebeurt dit wel in de gemeente maar gek genoeg niet langs de Meerkade terwijl dat voor een groot gedeelte binnen de grenzen van een gebied van Natuurmonumenten 'het Naardermeer' valt. Hier wordt het helaas geklepeld(fijngesneden en verspreid)
Dit is de reden dat er helaas zoveel riet in de rechterberm (vanuit Muiderberg gezien)van de Meerkade staat.
Hierboven is de berm voor Den Ouden te zien, rechts is de berm van Naarden waar al jaren wordt gemaaid en afgevoerd, de bodem is hier schraler en er staan veel soorten.

Links is Muiderbergs grondgebied, veel ruiger en veel riet en ander "onkruid" volgens ons zijn ze hier pas later overgestapt op maaien en afvoeren.
Het maaien en afvoeren is hier duurder doordat de grond nog niet schraal is maar voedselrijk, dit levert ongewenste soorten op met meer en zwaarder groen, pas na een aantal jaren consequent dezelfde routine handhaven ontstaat een schralere berm.

Het schelpenpad/glaspad/wilgenpaadje werd jarenlang gemaaid volges de routine van de toegangswegen, 13 keer per jaar in het groeiseizoen. Volgens ons is het schelpenpad in potentie een bloemrijk schraal wandelpad.
Vanaf dit jaar wordt er minder gemaaid maar de 1e grote maaironde is helaas ook overgeslagen zodat nu het riet wel erg de overhand neemt, er komt zoveel riet omdat het jarenlang geklepeld werd en het slootmaaisel ook op de kant bleef liggen.
Wij hopen dat er binnenkort tot aan de slootkant gemaaid en afgevoerd wordt en zullen overleggen met de rietsnijder van het Naardermeer hoe het riet het best teruggedrongen kan worden.
Ook lijkt het ons leuk als er een nieuwe schelpenlaag aangebracht wordt om al het glas dat er ligt te bedekken


Smeerwortel

Echte koekoeksbloem bij Kippersluis en langs de Meerkade
Het schuim, dat vroeger voor koekoeksspuug werd aangezien, is afkomstig van de schuimcicade. De plant is waardplant voor Coleophora albella,Eupithecia satyrataHadena confusa en Hadena rivularis en geldt als belangrijkste nectarplant voor de eerste generatie van de zilveren maan.

Kale Jonker

Rode Klaver
Het klaverblauwtje (Cyaniris semiargus) leeft alleen van de rode klaver en staat op de Nederlandse Rode lijst dagvlinders.

Margrieten

De enige korenbloem van Muiderberg, een soort van de Rode lijst, de markering van 1m2 is helaas door de bewoners van de Hakkelaarsbrugbuurt weggehaald. Heeft geen zaad kunnen vormen.


Ogentroost, een beschermde plant van de Rode lijst langs de Meerkade

Krabbenscheer langs de Meerkade, hier wordt in overleg met Waternet komend jaar maar de helft van de sloot geschoond om deze beschermde plant (rode lijst)te laten overwinteren.
Het is de waardplant van de beschermde libellensoort de groene glazenmaker.Beschermde zwanenbloem staat in diverse slootkanten, is beschermd en staat op de rode lijst


Deze grote berenklauw is een invasieve exotische soort die in heel Nederland bestreden wordt omdat ie de boel overneemt, zo'n enkel exemplaar is prachtig, maar net weggehaald bij de Meerkade. Deze soort komt oorspronkelijk uit Zuid Oost Azie en kan 2 meter hoog worden en de oorspronkelijke begroeiing verdringen.
Niet te verwarren met de kleine berenklauw, dit is een inheemse soort die maximaal 1.5 meter hoog kan worden.

Knoopkruid staat veel meer dan vorig jaar langs de Meerkade


uitgebloeide gele morgenster, bloem is alleen in de ochtend geopend vandaar de naam

Vogelwikke.

Veel orchideen langs de Zuidpolderweg

Poelruit met prachtige bloeiwijze, langs de Googweg en Naarderstraatweg.Steenanjer, een beschermde soort van de rode lijst in het rietland.

Het wordt een goed bramenjaar!

Grote kaardebol

Witte honingklaver in het rietland bij buitendijke


Ratelaar en rietorchis in het rietland voor Buitendijke, gelukkig wordt dit pas eind augustus gemaaid


Wie geinteresseerd is kan ons ecologische bermadvies aan de gemeente opvragen dmv een reactie op dit stuk.
We denken dat er interesse is voor een informatieavond over het groenbeleid van de gemeente, wie weet gaan we dit nog eens gezamenlijk organiseren.
Veldhondstong richting Groot Krabbenhoofd (de pier) hieraan kun je zien dat hier vroeger zeeduinen gelegen hebben

Gele Lis langs de GoogwegGewoon een stukje berm om eens beter te bekijken

nog een keer de verdwenen korenbloem....
Valeriaan
Echte valeriaan is waardplant voor de vlinders Depressaria pulcherrimellaPandemis dumetana en de woudparelmoervlinder

Boerenwormkruid bij de Goog.

In de plant zit het giftige thujon dat wormafdrijvend is, vooral van spoel- en lintwormen. In hoge dosering is de werkzame stof giftig en wordt daarom tegenwoordig niet meer voor dit doeleinde gebruikt. In de homeopathie wordt het nog wel gebruikt tegen extreme vermoeidheid. Geplant tussen rijen wortelen in de groentetuin helpt hij tegen de wortelvlieg. Uitwendig kan het gebruikt worden als lotion bij schurft. Wat boerenwormkruid in de schoenen zou helpen tegen chronische koorts. Het werd ook gebruikt tegen artritis en verkoudheid. Ook was het kruid veelvuldig in gebruik om een abortus op te wekken. Hoge doses veroorzaken duizeligheid, krampen, buikpijn en kunnen dodelijk zijn. De etherische oliën uit de plant worden gebruikt in de receptuur voor insectenverdrijvende middelen. Om het huis vlo- en motvrij te houden werd het veel in huis gestrooid. In kleine hoeveelheden werd Boerenwormkruid vermengd in groenkoeken of ovenkoeken en gebruikt om de smaak van eieren te verbeteren. Ook werd Boerenwormkruid gebruikt voor het conserveren van lichamen.

Neem ook eens een kijkje op de site 'Flora van Nederland'


Geen opmerkingen: