Totaal aantal bezoekers

maandag 30 november 2015

Natuurwerkdag Echobos

Tijdens de ontzettend leuke informatieavond over de natuur in Muiderberg die gemeente-ecologe Toot Oostveen en Groen Muiderberg hebben georganiseerd in de Rijver in september konden mensen zich inschrijven voor n dag lekker werken in het Echobos.

Natuurwerkdag 2015 Link naar de landelijke website

Een paar dagen ervoor werden de gereedschappen hiervoor afgeleverd door Landschap Noord Holland met wiens medewerking wij deze dag organiseerden.


We hebben een positieve reactie van de gemeente gekregen op onze aanvraag voor financiele
ondersteuning voor een gezellige lunch na afloop van het harde werken zodat we Mieneke Postma van Tavolare konden vragen om voor een een verwarmende lunch te zorgen.

Op de dag zelf verzorgde Thijn Westermann een algemenere inleiding over het Landgoed Rustrijk dat in het huidige Echobos lag en precies 200 jaar geleden werd gesloopt. Het park er om heen werd meer dan een eeuw ervoor in Engelse landschapsstijl aangelegd, daarvan zijn nu nog elementen zichtbaar in het landschap. 
Lodewijk van Kemenade had een praktische introductie over de werkzaamheden van de dag waarna iedereen onder leiding van hem en Ted Wevers aan de slag ging met de Amerikaanse vogelkers(zie krantenartikel hieronder).
Een ander groepje ging aan het werk  met snoeien van het pad langs de begraafplaats en hulst bij de ingang van de Echomuur onder leiding van Ingrid Doberitz, de kinderen gingen wieden en bollen planten bij de ingang tegenover de boskapel met Irma den Hengst en zo waren er nog wat klusjes die  tussendoor kwamen.

 Tijdens de natuurwerkdag zijn we met meer dan 40 mensen waaronder 12 kinderen  aan het werk gegaan met bollen planten, snoeien, vogelkers trekken en ringen (om op die plekken andere inheemse soorten te kunnen aanplanten, aan de rand van het weitje in het midden denken we bijvoorbeeld aan zaad- en bloemrijke bomen en struiken als hazelaar, vlier, kardinaalsmuts en zoete kers). We hopen zo een positief signaal af te geven aan de nieuwe gemeente Gooise Meren.

De dag voor de natuurwerkdag hoorde onze stichting dat zij een subsidie hadden ontvangen om samen met Landschap Noord Holland te kijken hoe we in de nieuwe gemeente Muiderberg ecologisch ('met respect voor het natuurlijk evenwicht') sterker kunnen maken, daarbij zullen we ook specifiek kijken naar mogelijkheden voor grotere biodiversiteit in het Echobos.
We kregen deze 'voucher' van de Stichting Groen en Doen voor opleidingsdoeleinden en die willen we nu dus inzetten voor advies en begeleiding door LNH.

Bij plannen voor 'opknappen' van het Echobos zullen zowel cultuurhistorische als natuurwaarden( het is onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur) van het bos meegewogen moeten worden.
We hopen gauw met de nieuwe gemeente en Landschap Noord Holland om tafel te zitten!

Het Echobos heeft een bijzonder verhaal en is een bijzondere plek in ons dorp en de regio, die verder vooral bestaat uit veen en weide gebied. Aan de ene kant is de 'verwaarlozing' van de afgelopen decennia een zegen geweest, er zijn nog maar zo weinig wat verwilderde plekken in Nederland, aan de andere kant is het goed als er eens met aandacht en liefde naar de cultuurhistorische en natuurlijke rijkdom van het bos gekeken wordt!

Hieronder een fotoverslag van de dag.
Heel veel dank voor ieders hulp, het was gezellig, productief en met een heerlijk lunch tot besluit, de kinderen vonden het jammer als het een jaar zou duren voor we weer aan de slag gingen dus wie weet wat er verder nog uit voortkomt!
Wouter Slors, de rietsnijder van het Naardermeer heeft al aangekondigd tijdens de volgende natuurwerkdag aan de slag te willen met het schoonmaken van het meertje(voormalige dijkdoorbraak die is geintegreerd in de parkachtige aanleg) en het kronkelende slootje dat toen ook romantisch is aangelegd om het op n wild landschap te laten lijken) Daarvoor heeft hij hulp van n man of 10 nodig dus ben je daarin geinteresseerd meld het ons dan even!
De sfeervolle serie hieronder is gemaakt door fotograaf Robert Knoth,  hij woont in Muiderberg en werkte zelf ook mee.even warme chocola tussendoor!

Meteen de dag erna stond er een groot artikel in de Gooi en Eemlander!Als extra voor de kinderen nam Fabian Schulting als enthousiaste insectendeskundigede hele groep mee op n insectenspeurtocht, gelukkig genoeg interessants te vinden dankzij het dode hout!

Geen opmerkingen: