Totaal aantal bezoekers

zaterdag 21 april 2012

Daslook en andere stinzeplanten

De beide ingangen bij het Echobos aan de Brinkkant werden altijd gemaaid omdat er brandnetels stonden.Wij wilden graag deze ingangen in beheer nemen zodat er niet meer gemaaid hoefde te worden en zodat er meer te genieten valt....
 Nadat we vorige herfst de brandnetels bij de beide ingangen van het Echobos uitgetrokken hebben, zijn er eerst 4 hazelaars geplant bij de linkeringang en sinds dit voorjaar proberen we bij beide ingangen wat bosrandplanten te laten groeien en bloeien.

 Er zijn inmiddels winteraconieten, lelietjes van Dalen, mansoor, helmkruid, vingerhoedskruid, lievevrouwebedstro, varens, sneeuwklokjes, bosanemoon, gele dovenetel, rode dovenetel en longkruid geplant en zometeen zet ik er meer daslook neer, hopelijk wordt het zoals op de foto hierboven.

 Daslook is een bolgewas en een bodembedekkende plant met witte bloemtrosjes die het goed doet in schaduwrijke vochtige omgeving....schaduwrijk is het wel op deze plek maar vochtig is het niet op de Muiderbergse zandgrond, ik hoop toch dat ze aanslaan en zich goed gaan verspreiden.

1 opmerking:

GROEN MUIDERBERG zei

Stinzeplanten
Stinzeplanten zijn plantensoorten met opvallende bloemen, die:
- elders in Nederland in het wild voorkomen, zoals bosanemoon en adderwortel;
- in het verleden van buiten Nederland zijn aangevoerd, op buitenplaatsen en dergelijke zijn uitgeplant en vervolgens zijn verwilderd en ingeburgerd. Voorbeelden zijn winterakoniet en sneeuwklokje;
- soorten, zoals holwortel en lenteklokje, die zich gevestigd hebben vanuit de omgeving.
Het grootste deel van de stinzeplanten behoort tot de plantensoorten die in de grond overwinteren als bol (bostulp, sneeuwklokje), knol (krokus, voorjaarshelmbloem) of wortelstok (gele anemoon, winterakoniet). Een voorwaarde voor het gedijen van gewassen met bollen, knollen of wortelstokken is dat de bodem los en luchtig is, voldoende gedraineerd en in het voorjaar snel wordt opgewarmd.

Stinzeplanten komen in bepaalde gebieden vrijwel uitsluitend voor op buitenplaatsen, oude boerenerven, pastorietuinen, bosjes en oprijlanen. Vaak kunnen zulke planten zich buiten het stinzemilieu niet handhaven