Totaal aantal bezoekers

woensdag 18 april 2012

Wat doet stichting Groen Muiderberg?

Na iets meer dan een jaar als Werkgroep Groen Muiderberg te hebben bestaan zijn we nu een stichting geworden. Zo kunnen wij de belangen van natuur en milieu beter behartigen.
Wij willen graag de aanwezige flora en fauna beschermen en versterken, ook nestkasten plaatsen voor vogels, eekhoorns en vleermuizen, kijken of er plekken voor amfibieën en ringslangen gecreëerd kunnen worden en bomen en bloemen planten

Wij onderhouden contacten met Vrienden van het Gooi, Landschap Noord Holland, Milieufederatie Noord Holland, IVN Gooi en Vechtstreek en diverse flora en fauna werkgroepen.
Wij proberen de lokale ruimtelijke ordening en politieke ontwikkelingen betreffende het groen in onze omgeving zo nauwgezet mogelijk te volgen en waar mogelijk en waar nodig met reacties, adviezen en bezwaren te komen.

Onze insteek is niet zomaar 'tegen' te zijn, maar te kijken hoe lokale ontwikkelingen zo natuur- en milieuvriendelijk uitgevoerd kunnen worden.

De reden van ons ontstaan begin 2011 was in eerste instantie de geplande modernisering van de Brink; deze hebben we een stuk kleinschaliger kunnen laten worden; smallere paden, minder grote openingen, minder paaltjes en voorzieningen. Er zal minder gemaaid worden op de Brink om van oudsher voorkomende bloemen een kans te geven. Ook zijn er een paar bomen minder gekapt. Verder zijn wij bezig om te kijken of de hoeveelheid gekapte bomen op andere locaties aangeplant kunnen worden in het kader van de herplantregeling.

We hebben ons vorige maand kritisch uitgelaten over de bomenkap in het Kocherbos en de kap van de monumentale beuk op de parkeerplaats van de Joodse begraafplaats. Na contacten met gemeente en provincie worden daar hopelijk beuken bijgeplant en zijn de 2 resterende beuken ingepakt tegen zonnebrand.
Sinds enige tijd houden we ons bezig met de nieuwe locatie voor een hockeyveld of de hele hockeyclub, we hebben alle mogelijke locaties langs de groene meetlat gelegd en de commissie ruimtelijke zaken en de wethouders van onze bevindingen op de hoogte gebracht. We hebben ingesproken tijdens commissievergaderingen en volgen de ontwikkelingen kritisch.

Vanzelfsprekend zijn wij zeer betrokken bij het gemeentelijk groenbeleid, met name het houtopstandenbeleid (kap en herplant van bomen) en maaibeleid binnen de bebouwde kom en in het buitengebied; wij zouden met name graag zien dat er in het buitengebied minder en minder frequent gemaaid gaat worden zodat we wat meer bloeiende bermen te zien krijgen.
 We hebben ons aangemeld als vrijwilligers voor het schoonhouden en onderhouden van de entrees naar het Echobos, we hebben 4 hazelaars en een aantal stinzeplanten geplant nadat we alle brandnetels hebben verwijderd. Dit onderhoud is nu een geformaliseerd taakje geworden.
De gemeente en Grontmij gaan ons betrekken bij verdere plannen voor het Echobos.

Via deze blogspot gaan we proberen alle geïnteresseerden op de hoogte te houden wat er speelt op groengebied in ons dorp en de nabije omgeving en ook waar wij ons zoal mee bezig houden. We hopen op een grote betrokkenheid van veel bewoners bij de prachtige groene leefomgeving van dit bijzondere dorp.

Deze weblog wordt bijgehouden door Thijn Westermann

Geen opmerkingen: