Totaal aantal bezoekers

zondag 3 juni 2012

Ecologisch bermbeheer

Van de gemeente hebben we het positieve bericht gekregen dat we bepaalde gedeelten en planten in het buitengebied mogen markeren. Volgende week start de grote maaironde en we zijn nu met een paar mensen aan het inventariseren of schouwen, dinsdag of woensdag markeren we de gevonden bijzondere planten. We hebben bamboestokken en markeerlint gekregen, dus als jullie hier en daar wat in het landschap zien verschijnen, kun je eens voorzichtig kijken wat er achter staat. Na het maaien halen we de afzettingen weer weg.
Er blijken op veel verschillende stukken rietorchissen te staan, een zwaar beschermde soort, tot voor kort werd hier gewoon doorheen gemaaid. Deze orchidee is wel gebaat bij maaien zodat het grasland waar ze in staat niet verruigt , maar dan pas na de bloei begin september. Daarbij moet het maaisel afgevoerd worden omdat anders de bodem te voedselrijk wordt. Dit geldt voor de meeste bermbloemen  hoewel die vaak wel eerder gemaaid kunnen worden.
Je kunt het verschil zien tussen de Googweg waar iedere 2 weken gemaaid wordt en niets afgevoerd en de Meerkade bij het Naardermeer en de Zuidpolderweg waar 2 keer per jaar gemaaid wordt en het maaisel wel wordt afgevoerd. Langs de Googweg bloeit vrijwel niets en langs de andere wegen staan tientallen soorten waaronder veel bijzondere en beschermde bloemen. Langs de Googweg zijn dus nauwelijk vlinders en andere insecten te zien(waar veel vogels weer van leven). Op zulke voedselrijke bodems komen bovendien eerder soorten als brandnetel en zuring terug.
net uitkomende rietorchis

bitterzoet

moerasrolklaver; waardplant voor de bijzondere St. Jans vlinder

valeriaan, levert zeer veel nectar!

smalle weegbree


kale jonker

zuring en koolzaad

duizendblad

gele lis

echte koekoeksbloem, wijst op zorgvuldig ecologisch beheer

knoopkruid

gewone margriet, geldt als indicator van zorgvuldig beheer, kwam vroeger algemeen in Nederland voor nu vrijwel alleen nog in natuurgebieden en dus ook langs de Meerkade

campanula
wegdistel, niet beschermd wel zeer zeldzaam, staat vlak bij de Visserij

smeerwortel

bieslook

uitgebloeide morgenster

icarusblauwtje

In Nederland maken de bermen 2% uit van het oppervlak, natuurgebieden maar 4%, je kunt je voorstellen hoe belangrijk bermen dus kunnen zijn als verbindingszone en hoe belangrijk de bloemen kunnen zijn voor insecten, de meeste vlinders hebben 1 soort als waardplant (waar ze hun eieren leggen) en gebruiken veel andere om nectar te verzamelen.  We hopen dat de grote maaironde buitengebied volgend jaar later uitgevoerd kan worden, meer richting eind juni zodat de planten hun zaad hebben gevormd en dat op meer plekken het maaisel afgevoerd kan gaan worden. 
Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee maar hopelijk kan hiervan wat opgevangen worden doordat wij nu zelf de schouw uitvoeren en doordat er misschien minder en minder intensief gemaaid hoeft te worden.Immers in een schrale vegetatie is de productie lager, dus op termijn minder volume om af te voeren en de vegetatie blijft lager. .
Groen Muiderberg is de gemeente zeer erkentelijk dat ze open staan voor onze (en algemeen geaccepteerde) ideeën over ecologisch bermbeheer en we hopen dat er een vruchtbare samenwerking ontstaat.  Bewoners Vereniging Muiden Muiderberg heeft ook haar steun uitgesproken tijdens de laatste ledenvergadering.
Daarnaast danken we de paar inwoners van Muiderberg die ons nu helpen met deze klus!
grote ratelaar
Geen opmerkingen: