Totaal aantal bezoekers

zaterdag 11 augustus 2012

Stichting Groen Muiderberg maakt bezwaar....

                                                                                 10 augustus 2012 Muiderberg


Geacht College van B&W van Muiden,

Bij deze tekent Stichting Groen Muiderberg bezwaar aan tegen het verlenen van een kapvergunning (12 juli) aan MBB Ontwikkeling te Maarssen voor het kappen van een grote kastanjeboom op Badlaan 3 te Muiderberg.

Uit de begeleidende brief blijkt dat de gemeente de boom van grote beeldbepalende waarde vindt, o.a. vanwege haar stamomtrek van 140 cm, het vanaf meerdere kanten duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en haar voor de soort karakteristieke kroonvorm. Verder staat er nog dat de boom in goede conditie is.

In het begeleidende onderzoeksrapport adviseert BSI handhaving van de boom en er staat voorts dat de boom stabiel en breukvast is, dat de conditie redelijk is en dat de mechanische kwaliteit van kroon, stam en stamvoet goed zijn.

Wij achten het algemeen belang van het in stand houden van deze boom groter dan het belang van het aanleggen van een oprit op de plek waar de boom staat, het perceel is groot genoeg voor alternatieven.
Architect en aannemer dienen in hun ontwerp en werkzaamheden rekening te houden met de situatie ter plaatse.


Met hoogachting,Stichting Groen Muiderberg

Geen opmerkingen: