Totaal aantal bezoekers

maandag 17 december 2012

Plaquette onthuld door burgemeester

Ook voor Groen Muiderberg een feestelijke afsluiting van het jaar!


Het was niet alleen voor de gemeente ivm het 200 jarig bestaan een feestelijk jaar, ook voor Stichting Groen Muiderberg was het een memorabel 1e jaar. 
Als laatste activiteit en in aanwezigheid van wethouder en raadsleden en tientallen genodigden en geinteresseerden werd zaterdag door de burgemeester de (zelfgemaakte) plaquette bij de door Groen Muiderberg geschonken beuk onthuld op de Brink. 

De leden van Groen Muiderberg werden voorgesteld, er werd verteld over wat de Stichting dit jaar allemaal heeft gedaan, (zie lijstje onder de foto's) en over de ontvangen steun en subsidies van gemeente, Landschap Noord Holland en het Ministerie van EL&I.
Daarnaast werd een woord van dank uitgesproken naar een aantal Muiderbergers die in raad en daad Groen Muiderberg hebben bijgestaan; Hans Voorhoeve van de vorige Milieugroep Muiden/Muiderberg (maar nog steeds zeer actief), Jeanne Oosterbaan van Comitee Oud Muiderberg, Cor van den Bosch die alles weet over wat er groeit en bloeit in de bermen en ook van weidevogels, Ella van Dongen met wie we nachtegalen in het Voorland hebben beluisterd en de bermen hebben doorkruist, Lodewijk van Kemenade met professionele en betrokken kennis vooral bij de bermen en bomen en specifiek de bomen in het Kocherbos, Jilles Timmer die alle jonge roofvogels in de omtrek in handen heeft gehad om ze te ringen en er veel van af weet, Wouter Slors, rietsnijder van het Naardermeer...

Ieder op eigen manier en met veel betrokkenheid hebben ze ons terzijde gestaan, ons geinspireerd, scherp gehouden en gesteund.

Daarnaast werd ook het goede contact met de gemeente speciaal  genoemd.

Met het planten van de bomen wil de stichting de gemeente wijzen op haar herplantplicht en zorg voor het bijzondere groen in en om Muiderberg.
Daarnaast heeft het planten van een boom een symbolische betekenis waar ieder zijn eigen spirituele en  praktische invulling aan kan geven. Groen Muiderberg vindt het heel bijzonder zo bij te kunnen dragen aan het groene karakter van Muiderberg en hoopt dat alle inwoners de komende honderden jaren nog van de bomen kunnen genieten.

Tot slot plantten de aanwezige raadsleden een boshyacintenbol rondom de beuk die verlicht werd door fakkels en vuurkorven.
De volgende dag is de plaquette bij de winterlinde in Muiden ook geplaatst. foto's Frank Steensma

Wat we het afgelopen jaar onder andere hebben gedaan.

-Na aanvankelijk bij elkaar gekomen te zijn vanwege de te grootschalige 'opknapbeurt' van de Brink zijn we de ingangen van het Echobos gaan onderhouden, hebben we daar hazelaars geplant en in oktober met inwoners 1400 stinzebollen.
-We hebben ons intensief bezig gehouden met de locatie voor het nieuwe hockeyveld.
-Een reactie gegeven op het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied.
- Een reactie gegeven op de Nota Cultuurhistorie en Landschap
-Bemiddeld tussen Landschap Noord Holland en de gemeente over het laten doen van een    waardenonderzoek van ons gemeentelijk landschap.
-Inventarisatie en markering van beschermde en bijzondere planten en bloemen in onze bermen.
-Aansluitend een ecologische aanvulling op het bermbeheer geschreven.
-Bezwaar gemaakt tegen de kap van de kastanjeboom op Badlaan 3, niet met de illusie die kap tegen te kunnen houden maar wel om een signaal af te geven dat als de gemeente zelf die boom beeldbepalend, karakteristiek en gezond vindt, zij de aannemer en architect moet verplichten met zo'n boom rekening te houden in het bouwplan.
Wegedoorns gemarkeerd op het spoortalud, zodat deze bijzondere struiken gespaard worden door Ballast Nedam en Prorail bij het plaatsen van de geluidswering en het kappen van het talud.
- Daarnaast zijn we een werkgroep vallend onder Landschap Noord Holland geworden, we kunnen nu dus van hun experise en gereedschappen gebruik maken.
-We zijn lid van Milieufederatie Noord Holland.
-We onderhouden contacten met Rijkswaterstaat, Waternet, Natuurmonumenten, Vereniging Vrienden van het Gooi en andere lokale natuurbeschermingsorganisaties en met de pers over alles wat de natuur rondom Muiderberg aangaat.
-We houden deze weblog bij om betrokkenheid en kennis van inwoners en gemeente bij 'alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit' te vergroten.

Geen opmerkingen: