Totaal aantal bezoekers

donderdag 2 mei 2013

We zitten niet stil!15 mei organiseren wij samen met de 
Een informatieavond met excursie in Muiderberg

We beginnen de avond met een presentatie om 20.00 in ontmoetingsgebouw De Steeg in de Populierenlaan, waarna we met 2 gidsen met batdetectoren de schemering opzoeken om te horen en zien welke soorten hier voorkomen.
Aanmelden op groenermuiderberg@gmail.com (we zitten al meer dan half vol, max 25)
Een kleine bijdrage voor het werk van de vleermuiswerkgroep wordt op prijs gesteld.
Voor deze excursie (die misschien wel tot 11 uur duurt) hebben we besloten geen kinderen toe te laten, eventueel proberen we later een speciale kinderavond te organiseren.Zoals wellicht bekend zijn we uitermate kritisch over de locatie voor het 2e hockeyveld.
We zijn de afgelopen weken(maanden) zelf veel bezig geweest met onderzoek naar de mogelijke aanleg van het 2e hockeyveld naast het Kocherbos (o.a. advocate in de arm genomen en externe adviezen ingewonnen en ingezet) en we zijn nu heel verheugd dat er meer betrokkenheid en steun is ontstaan in het dorp, zie www.hartvoormuiderberg.nl waar we nauw mee samenwerken.
Dien vooral ook een zienswijze in en teken de PETITIE (door op de link te klikken komt u meteen op de goede pagina terecht!)
Tot 31 mei liggen de plannen ter inzage op het gemeentehuis en daar zijn ze ook digitaal in te zien.
om de aanvraag digitaal in te zien klik hier...

Wilt u ons steunen bij onze werkzaamheden dan kunt u uw bijdrage  overmaken op rekeningnummer 254768695 ten name van Stichting Groen Muiderberg.

Terug naar de bron, sponsor een zon.
In deze actie van SC Muiderberg kunnen wij ons natuurlijk helemaal vinden en we hebben 5 zonnetjes gesponsord. De panelen zijn afgelopen week geplaatst en onze zonnetjes stralen in de kantine.

Om een of andere reden zijn de foto's geel geworden bij het plaatsen ik zal dat morgen proberen te verbeteren.


Hulst in de Echotuin
Verder hebben we bezwaar gemaakt tegen de kap van 2 monumentale hulstbomen in de Echotuin, we hebben er 1 weten te behouden en met Ab Schulp (Afdelingscoördinator Gebieds- en Beheerzaken van de gemeente) overlegd over het hergebruiken van de oude hulsthaag die in de tuin stond, deze is nu bij de entree neergezet.
Wij danken Ab Schulp voor de bereidheid tot overleg!

Vleermuizen in te kappen linde
Vlak daarna kwamen we elkaar weer tegen toen er een kapvergunnig werd aangevraagd voor een mooie oude linde op de Brink. Vanwege de gaten in de boom had ik het idee dat er wel eens vleermuizen in zouden kunnen overwinteren. In zo'n geval is kap van de boom verboden en werkzaamheden zouden eigenlijk tot augustus uitgesteld moeten worden. Er is besloten tot veiligstelling van de linde, hetgeen betekent dat alle takken er af gezaagd zijn zodat de boom geen gevaar meer oplevert, maar wel kan blijven leven en een overwinterplek voor de vleermuizen kan blijven.
Bij deze werkzaamheden bleken er inderdaad vleermuizen in de boom aanwezig, tijdens de excursie gaan we hier ook zeker even luisteren.
Omdat bleek dat onderzoek door een ecoloog €1200 zou kosten en dat financieel geen aantrekkelijke optie was voor de gemeente, hopen wij dat er een batdetector aangeschaft kan worden voor een kwart van de prijs, zodat we misschien gezamenlijk op onderzoek uit kunnen gaan in de toekomst.
Verstoren van vleermuizen en het verwijderen van overwinterplekken is verboden in het kader van de Flora en Faunawet, vleermuizen horen bij de zwaarst beschermde dieren van Nederland!
Ik zal morgen nog een foto van deze boom plaatsen en ook van de eik die we 2 jaar geleden wisten te redden, bij de vorige vleermuisexcursie bleek het hier te krioelen van de vleermuizen die in en uit de boom vlogen.

Kocherbos
We hebben ook geholpen met het planten van 25 wintereiken  en 25 wilde appels in het Kocherbos tijdens een van de vrijwilligersdagen!Geen opmerkingen: