Totaal aantal bezoekers

donderdag 5 september 2013

Licht in het Kocherbos

Vorige week maandag reed de harvester het Kocherbos binnen om de langverwachte dunning van de naaldbomen uit te voeren.

Rond de 250 bomen zijn binnen een week gekapt, in 3 verschillende maten gezaagd en afgevoerd. 

Over het hoe en waarom is het een en ander te lezen in de post van november volgend jaar. 

Iedereen moet er maar gauw eens gaan lopen, er zijn mooie open plekken ontstaan, waar de herfstzon nu prachtig door de bomen speelt en een nieuwe generatie bomen kan opgroeien.
De overgebleven naaldbomen hebben nu betere overlevingskansen en hopelijk zijn een aantal grote eiken en beuken gered van de ondergang.
Een aantal hulstbomen, zwarte els, kleine beuken, berken en hazelaars zijn gemarkeerd zodat de harvester die kon sparen en om veel dode bomen verscheen ook een lintje omdat die voor insecten en daarmee voor veel vogels(oa de groene specht, een rode lijstsoort, broedt in het Kocherbos) interessant zijn.
Juist de aanwezigheid van dode bomen zorgt voor de grote biodiversiteit in het Kocherbos, varierend van schimmels, mossen en paddestoelen tot insecten die op hun beurt weer insecteneters als spechten aantrekken.
Daarnaast zorgen de dode bomen voor holtes waar spechten, bosuilen en vleermuizen in nestelen en overwinteren.
Bosbouwkundig ingenieur en vrijwillig beheerder Lodewijk van Kemenade heeft een bewuste keuze gemaakt vanuit een lange termijn visie op natuurwaardeversterking en inmiddels zijn er met veel wandelaars en geinteresseerden gesprekken gevoerd om de keuzes  toe te lichten.
Over het algemeen zijn de reacties bijzonder positief.
Ook Groen Muiderberg waarvan een aantal leden als vrijwilliger meehelpt in het bos is dankbaar dat iemand met een natuurvisie zich bekommert om het verwaarloosde bos, al zullen wij onder verwaarlozing vaak wat anders zien dan dan de gemiddelde wandelaar. 
Er valt voor iedereen nog een hoop te ontdekken en bij te leren in ieder geval!

Bij schemering maandagochtend het bos in.

Een pad banen door de dichte begroeiing en zo min mogelijk beschadigen

De eerste boom geveld


Controleren of de harvester de 3 verschillende lengtematen inderdaad goed afzaagd.
Het beste dikste hout op lange lengtes als zaaghout, iets korter wordt kisthout en de slechtere toppen en kromme stukken als vezelhout voor spaanplaat etc.

Aannemer en veller meten de stammen na

Voorzichtig manoevreren.Deze beuk gaat het nu redden, knap dat ze daar omheen kunnen werken.

Een waar monsterTussentijds overleg.

Het wordt steeds lichter in het bos.


En passant ook nog de korte zijde langs het hockeyveld van Amerikaanse vogelkers ontdoen.

Leeftijd goed te tellen, iets jonger dan verwacht...


Sorteren en stapelen.

een volle lading wordt afgevoerd


Controle of de paden weer netjes gemaakt zijn


Ted fatsoeneert afgerukte takken langs het hockeyveld

Als laatste verwijdert Lodewijk nog een eerder omgewaaide Amerikaanse vogelkers van het pad.

Met vrijwilligers wordt komende weken en en waarschijnlijk een zondag eind september gewerkt om de ontstane sporen weer weg te werken en takkenrillen te maken van een aantal takken die zijn blijven liggen op ecologisch interessante stukken met mossen, varens en jonge loofbomen.
Nadrukkelijk wordt niet alles opgeruimd, dit zal de komende jaren vergaan en voor een grotere ecologische rijkdom in het bos zorgt.

Wie zich voor werkzaamheden op wil geven kan terecht bij kocherbosvrijwilligbeheer@gmail.com.
Er is al een ploegje het afgelopen jaar een aantal zondagen bezig geweest met verwijderen en ringen van Amerikaanse vogelkers, planten van wintereiken en wilde appels en andere onderhoudswerkzaamheden.
Doe mee als je je kennis en betrokkenheid bij deze bijzondere plek in Muiderberg wilt vergroten!


Geen opmerkingen: