Totaal aantal bezoekers

zondag 4 mei 2014

Ridder


Vorige week ontvingen we deze mail;

Aan de ondersteuners voor de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding voor de heer Jelle Harder,

  Mevr. N. Cornelisse      Bestuurslid Paul Fentener van Vlissingen AD-Natuurprijs
  Prof. Dr. W.A. Weijs,    Auteur van het boek 'Natuur & landschap van de Vechtstreek' 
  Drs. E.J. Roest,             Voorzitter Stichting Gooisch Natuurreservaat  en  Burgemeester van Laren
  Dr. B. van der Moolen  Directeur-Rentmeester van de Stichting Gooisch Natuurreservaat
  Dr. F.J.L. van Dulm     Voorzitter Stichting Stad en Lande
  Drs. J. Vollers,              Voorzitter Stichting Tussen Vecht en Eem
  Dhr. R. Rense               Oud-Voorzitter Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken
  Dhr. M. Triebels           Voorzitter Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve
  Mevr.Th.Westermann   Voorzitter Stichting Groen Muiderberg
  Dhr. E. de Haan            Co√∂rdinator monitoring, faunabeheer en toezicht Ver. Natuurmonumenten
  Dhr. D. Tanger              Oud-Directeur van dhr. Jelle Harder bij Landschap Noord-Holland

   Utrecht, 26 april 2014


    Geachte dames en heren,

    Gisteren heeft Jelle Harder, uit hande van de heer drs. P.I. Broertjes, burgemeester van Hilversum, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. 
    Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

    Ik wil u allen hartelijk danken voor uw ondersteuning van de aanvraag. 
    Mede door uw lovende woorden ten aanzien van de ongelofelijke inzet van Jelle Harder voor het behoud en verantwoord beheer van natuur en landschap heeft hij zo'n hoge onderscheiding ontvangen.

    Met vriendelijke groet,
    
    H.Griffioen
    Hoofdaanvrager voor deze onderscheiding


We willen Jelle hartelijk feliciteren met zijn ridderorde en ook nog heel erg bedanken voor zijn steun bij de voorbereidingen in het proces tegen de aanleg van het tweede hockeyveld naast het Kocherbos.
Als lid van het kenniscentrum van Vereniging Vrienden van het Gooi is hij daar sinds 2012 bij betrokken. Hartverwarmend dat iemand die niet eens in het dorp woont zich zo wil inzetten voor ons landschap! 

Als 'ijsvogelman' van Nederland heeft hij als eerste samen met Voorzitter Hetty Laverman van Vrienden van het Gooi bij onze stinzebollenplantactie oktober 2012 de eerste vogelmelkbollen geplant onder de Florisboom, ze staan nu prachtig in bloei... (helaas zijn alle andere vogelmelkbloemen afgelopen week wederom per ongeluk gemaaid op de Brink).
Ook hebben we met hem in maart dit jaar de ijsvogelwand aangelegd, we hopen op een nog lange samenwerking en vriendschap.


Geen opmerkingen: